Participació

Espais de participació ciutadana


L'EMD de Bellaterra disposa de diversos espais per promoure la participació ciutadana dels seus habitants en les decisions que afecten el poble.

Bellaterraparticipa.cat

Aquest és un portal per a enquestes i consultes promogudes per l'EMD de Bellaterra i conèixer així l'opinió dels bellaterrencs en les qüestions importants que afecten el poble. A Bellaterraparticipa.cat hi poden participar tots els habitants de majors de 18 anys que estiguin empadronats a Bellaterra. Per a participar-hi, primer cal registrar-se. Aquest tràmit s'ha de fer davant la presència d'un empleat públic de l'EMD per tal de garantir la identitat de la persona.

Les convocatòries als processos participatius de Bellaterraparticipa.cat es faran sempre a través del servei Bellaterra.tv, tot i que de manera puntual s'en podrà fer publicitat en revistes i els tòtems institucionals. Els bellaterrencs poden donar-se d'alta a Bellaterra.tv enviant un missatge de Whatsapp amb la paraula "ALTA", el seu nom i cognoms i la seva adreça al telèfon 616 838 783.

Consell de Cultura

El Consell de Cultura, és un organisme consultiu de la Vocalia de Cultura que col·labora en la definició, organització, coordinació i potenciació de la Cultura a Bellaterra.

El Consell Municipal de Cultura té, entre d’altres, les funcions següents:

  • L’assessorament, proposta i informació a la vocalia de Cultura de l’Entitat Municipal Descentralitzada de qualsevol assumpte relacionat amb l'activitat cultural de Bellaterra.
  • Actuar com a vehicle canalitzador de les propostes que els veïns i entitats de la població tinguin en relació amb l’organització i desenvolupament de l'activitat cultural al poble.
  • Dinamitzar i coordinar l'agenda cultural de Bellaterra.
  • Vetllar perquè les activitats que es portin a terme o els projectes que es desenvolupin tinguin com a objectiu la satisfacció de l’interès general del conjunt de la població de Bellaterra.
  • Informar i assessorar en tots aquells aspectes que sense estar directament relacionats amb la vocalia de Cultura puguin repercutir-hi o tenir rellevància.
  • Proposar l'establiment, modificació, coordinació o millora del calendari cultural, lúdic i festiu de l'EMD de Bellaterra.

Consulta aquí el reglament del Consell de Cultura

Processos participatius

Directori d'associacions i entitats

Agenda d'activitats

Xarxes socials

L'EMD disposa de:

Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:10
Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:10