Sistema electoral de les EMD

Per a decidir com es duen a terme les responsabilitats assignades a l’EMD, la ciutadania de Bellaterra tria cada 4 anys els seus representants polítics el mateix dia que se celebren les eleccions municipals.

En aquestes eleccions, en el col·legi electoral de l’EMD hi ha dues urnes. D’una banda, l’urna de la presidència, on els veïns trien directament el president o presidenta de l’EMD. I de l’altra, l’urna de partits, per triar els partits que formaran part de la Junta de Veïns de l’EMD. Els vots d’aquesta segona urna també influiran, de manera proporcional, en el resultat electoral de l’Ajuntament de Cerdanyola i l’elecció dels regidors.

La Junta de Veïns té la funció d’aprovar per majoria les diferents decisions i actuacions que afecten l’EMD, que fan referència a les seves competències, i també al posicionament general de Bellaterra davant les altres administracions.

Els òrgans de govern de l’EMD són dos. D’una banda, la Presidència —equiparable a l’Alcaldia— i, de l’altra, la Junta de Veïns —equivalent a un ple municipal—, que està formada per 8 vocals més la persona que ostenta la Presidència.

Darrera actualització: 15.02.2022 | 17:39
Darrera actualització: 15.02.2022 | 17:39