Consell de Cultura

El Consell de Cultura és un organisme consultiu de la Vocalia de Cultura que col·labora en la definició, organització, coordinació i potenciació de la Cultura a Bellaterra.

El Consell Municipal de Cultura té, entre d’altres, les funcions següents:

  • L’assessorament, proposta i informació a la vocalia de Cultura de l’Entitat Municipal Descentralitzada de qualsevol assumpte relacionat amb l'activitat cultural de Bellaterra.
  • Actuar com a vehicle canalitzador de les propostes que els veïns i entitats de la població tinguin en relació amb l’organització i desenvolupament de l'activitat cultural al poble.
  • Dinamitzar i coordinar l'agenda cultural de Bellaterra.
  • Vetllar perquè les activitats que es portin a terme o els projectes que es desenvolupin tinguin com a objectiu la satisfacció de l’interès general del conjunt de la població de Bellaterra.
  • Informar i assessorar en tots aquells aspectes que sense estar directament relacionats amb la vocalia de Cultura puguin repercutir-hi o tenir rellevància.
  • Proposar l'establiment, modificació, coordinació o millora del calendari cultural, lúdic i festiu de l'EMD de Bellaterra.

Consulta aquí el reglament del Consell de Cultura.

Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:38
Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:38