Serveis Ajuntament Cerdanyola

Aquí trobaràs els diferents serveis públics de Bellaterra que presta l'Ajuntament de Cerdanyola i les indicacions per a accedir-hi.

Escombraries


L’Ajuntament fa la recollida d’escombraries els dilluns, dimecres i divendres. Consulta tots els dies de recollida i les fraccions que es recullen en aquest document. A més, també fa la recollida de voluminosos i trastos vells trucant al 900 928 888.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 3364 correu electrònic: rubioom@cerdanyola.cat

Neteja viària


El servei de neteja viària divideix Bellaterra en 6/7 sectors i té una freqüència d’un dia a la setmana. En l’àmbit de la plaça del Pi, el carrer Lluís de Ábalos, l’avinguda Joan Fàbregas i la plaça Maragall, la freqüència de la neteja és diària.

Consulta aquí el quadre de serveis de la neteja viària.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 3364, correu electrònic: rubioom@cerdanyola.cat

Enllumenat


Davant de qualsevol incidència amb el servei, notifica-la a l’Ajuntament. Si la incidència passa amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana oberta, truca al 935 808 888. Si està tancada, fins a les 22 h has de trucar al 936 912 000. El temps de resolució oscil·la entre 24/48 hores.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 6651 correu electrònic: romerocm@cerdanyola.cat

Plagues d'insectes o rossegadors


Si detectes una plaga d’insectes en un espai públic o la presència de rates, fes-ho saber a l’Ajuntament.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 6793, correu electrònic: hidalgoba@cerdanyola.cat

Planejament urbanístic


L’Ajuntament ofereix un servei de consulta i tràmits relacionats amb el planejament urbanístic.

Contacte amb els responsables del servei: 935 914 122, correu electrònic: info.urbanisme@cerdanyola.cat

Poda d'arbres


L’Ajuntament fa cada any la poda dels arbres ubicats als carrers més cèntrics de Bellaterra.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 5298, correu electrònic: ribasbj@cerdanyola.cat

Clavegueram


L’Ajuntament fa periòdicament la neteja i el manteniment del clavegueram.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 3332, correu electrònic: banosgi@cerdanyola.cat

Tinença d'animals


La tinença responsable d’animals de companyia està regulada per aquesta ordenança de l’Ajuntament.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 4926, correu electrònic: salutpublica@cerdanyola.cat

Colònies de gats


El control de les colònies de gats al carrer està regulat pel servei de Salut Pública de l’Ajuntament.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 3793, correu electrònic: salutpublica@cerdanyola.cat

Servei de mediació en conflictes veïnals


El Servei Municipal de Mediació Ciutadana (SMMC) és un espai municipal on, de forma neutral i confidencial, es facilita als ciutadans la gestió i resolució de conflictes i/o malentesos. Aquest recurs municipal es gratuït, voluntari, confidencial, ràpid i flexible i en ell es treballa des del respecte i la dignitat per les persones. Hi pot acudir qualsevol ciutadà de Cerdanyola, ja sigui particular, entitat o persona jurídica.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 3855, correu electrònic: balateump@cerdanyola.cat

Nius de vespa / Vespa asiàtica / Mosquit tigre


Si detectes la presència de mosquits tigres o bé d’un niu vespa o vespa asiàtica en un espai públic, cal contactar amb l’Ajuntament perquè avaluï la possibilitat de retirar-lo. Si el niu de vespes està dins la propietat privada, has de contactar directament amb un apicultor perquè el retiri.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 3731, correu electrònic: salutpublica@cerdanyola.cat

Obres a casa


Si has de fer obres a casa que requereixen d’un assabentat o d’un permís d’obres menors, contacta amb l’Ajuntament.

Contacte amb els responsables del servei: 935 914 122, correu electrònic: info.urbanisme@cerdanyola.cat

Instal·lació de plaques solars


Si vols instal·lar plaques solars al sostre del teu habitatge cal fer uns tràmits davant l’Ajuntament.

Contacte amb els responsables del servei: 935 914 122, correu electrònic: info.urbanisme@cerdanyola.cat

Per aquest tipus d'obra s’ha de sol·licitar un permís de comunicació prèvia d'obra menor. El model de permís es pot descarregar i imprimir en aquest enllaç: https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/comunicacio-previa-dobra-menor.​

Aquest permís comporta dos pagaments:​

  • Taxa: 1,79% del pressupost o un mínim de 121,35€ (ordenança fiscal núm. 7 art. 6).​
  • Impost de construccions i obres (*): 4% del pressupost (ordenança fiscal núm. 3 art. 8). ​

(*) Important: (Per a la instal·lació de plaques solars s’obtindrà una bonificació d'un 95% de l’impost de construccions i obres, segons l’ordenança fiscal núm. 3 art. 6).​

Aquests pagaments arribaran al sol·licitant posteriorment de l'ORGT de la Diputació de Barcelona mitjançant carta de pagament a l’adreça de notificacions que s’hagi fet constar a la sol·licitud.​

​S'haurà d'adjuntar el projecte d'obres d'un tècnic competent o empresa instal·ladora amb una descripció de les actuacions, el pressupost desglossat, qui assumeix la direcció, l'estudi bàsic de seguretat i de salut, el càlcul de la gestió de residus, així com el justificant del pagament de la fiança, que serà de 150€. (En cas de no generar residus, s'haurà de justificar en el projecte).​​

Si l'empresa que realitza l'actuació disposa de número RASIC (Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) no caldrà que el projecte el signi un tècnic competent extern i, per tant, no caldrà assumir-lo.​ En aquest cas, s’haurà de presentar el justificant del registre al RASIC.​

La fiança per gestió de residus, en cas que s'hagi de fer, la gestiona l'empresa que s'encarregui d'aquesta instal·lació. Per tant, haurà de pagar la fiança a l'empresa que ja disposa d'un formulari i ella mateixa farà el retorn d'aquesta fiança un cop acabada l'obra.​

​Si es requereix ocupar la via pública amb saques de runa o contenidors s’haurà de sol·licitar a través d’una instància. El cost es de 11,88€ una saca/una setmana (pagament mínim), 0,94€ m2/fracció-dia en cas de contenidor o 0,34€/m2 fracció-dia en cas de tanques, bastides o elevadors.​ La instància cal omplir-la a través d’aquest enllaç: https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/llicencia-docupacio-de-publica

La sol·licitud es pot fer presencialment però també de forma telemàtica. En aquest segon supòsit caldrà adjuntar la sol·licitud d'obra complimentada, signada i amb tota la documentació mitjançant una instància genèrica a través d’aquest enllaç: https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/sollicitud-generica

Un cop entrada tota la documentació i pagada la fiança per la gestió de residus, ja es pot començar l'obra.​

La instal·lació de plaques solars permet obtenir un benefici fiscal del 50% en el rebut de l’IBI durant 3 anys amb un límit de 333€ (ordenança fiscal núm. 1 art. 5). S’ha de presentar una instància genèrica per fer la sol·licitud.​

Talls d'arbres en finques privades


La tala d’arbres dins d’una finca privada requereix d’un permís previ per part de l’Ajuntament.

Contacte amb els responsables del servei: 935 914 122, correu electrònic: info.urbanisme@cerdanyola.cat

Descripció del tràmit

Si es tracta de talar 1 o 2 arbres cal presentar una sol·licitud d'assabentat, que es el permís d'obres necessari. La sol·licitud es pot descarregar en aquest enllaç: https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/llicencia-dassabentat

Si s’han de talar més de 2 arbres cal sol·licitar una llicència d'obra menor ja que es considera massa arbòria. A més, s'ha de presentar una sol·licitud d'ocupació de via pública, especificant el tipus de tall i la durada del tall. La llicència d’obra menor es pot descarregar en aquest enllaç: https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/llicencia-dobra-menor

I la sol·licitud d’ocupació de via pública està en aquest enllaç: https://www.cerdanyola.cat/seu-electronica/tramits/llicencia-docupacio-de-publica

Esporga i neteja de solars privats bruts


Els propietaris de solars no edificats tenen l’obligació de mantenir-los nets de brossa i vegetació. Si detectes un solar brut fes-ho saber a l’Ajuntament.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888 extensió 3533, correu electrònic: garciadp@cerdanyola.cat

Empadronament


Si acabes de venir a viure a Bellaterra i vols empadronar-te al teu nou domicili, t’has de dirigir a l’Ajuntament de Cerdanyola.

Contacte amb els responsables del servei: 935 808 888, correu electrònic: oac@cerdanyola.cat

Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:13
Darrera actualització: 19.07.2021 | 08:13