Nova mobilitat a l'entorn de l'escola Ramon Fuster