Bellaterra repara l’asfalt i voreres de diversos carrers