Un estudi de la Diputació desaconsella la divisió generalitzada d’habitatges a Bellaterra