L’EMD vol evitar la construcció de naus, escoles i oficines en terrenys residencials

Divendres, 11 de juny de 2021

La Junta de Veïns de l’EMD celebrada el 19 d’abril ha aprovat, amb els vots a favor del Gent per Bellaterra i Convergents, i l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya, demanar a l’Ajuntament de Cerdanyola que iniciï els tràmits per fer una modificació del Pla General Metropolità per definir millor els usos urbanístics permesos a Bellaterra. 

També es demana a l’Ajuntament que aturi durant un any totes les llicències urbanístiques que proposen usos promiscus a Bellaterra.

La qualificació urbanística dels terrenys de Bellaterra és d’habitatge unifamiliar aïllat, però més enllà de l’ús residencial, també es permet que s’hi facin uns altres usos, anomenats promiscus. Aquests usos són: comercial, oficines, sanitari, religiós i cultural, recreatiu, esportiu i industrial.

Els grups a favor de modificar la normativa al·leguen que la llei és molt permissiva i poc clara, i que permet un ús promiscu del 100% de l’edificació.

L’objectiu d’aquest canvi normatiu és que l’ús promiscu només sigui un percentatge en relació amb l’habitatge residencial, però mai el principal o l’únic.

En la mateixa línia de prioritzar l’habitatge residencial, des de l’EMD també s’està treballant per aturar la implantació de nous centres escolars dins del nucli de Bellaterra.

Darrera actualització: 19.07.2021 | 07:15