Emergències

Emergències ---------------------------------- 112

CatSalut Respon ------------------------------ 061

Ambulàncies ----------------------- 93 712 03 03

Ambulàncies Creu Roja ---------- 93 580 33 33

Bombers --------------------------- 93 582 03 00

Policia Local ---------------- 092 - 93 691 20 00

Mossos d'Esquadra --------------- 93 592 47 00

Policía Nacional ------------ 091 - 93 584 24 80

Dones en situació de violència -- 900 900 120

Administracions

EMD de Bellaterra  --------------- 93 518 18 30

Ajuntament de Cerdanyola ----- 93 580 88 88

Ateneu ---------------------------- (extensió 870)

Arxiu Municipal ------------------ (extensió 164)

Regidoria Urbanisme ------------ 93 591 41 22

Regidoria Cultura ---------------- 93 591 41 33

Serveis sanitaris

CAP Serraparera ----------------- 93 580 63 63

CAP Canaletes -------------------- 93 591 07 40

CAP La Farigola ------------------ 93 691 95 89

CAP Fontetes --------------------- 93 594 44 70

Cita prèvia CAPs ----------------- 93 728 44 44

Programa d'Atenció a la Dona - 93 594 21 99

Centre de Salut Mental --------- 93 580 96 77

Alcohòlics Anònims -------------- 93 317 77 77

Creu Roja ------------------------- 93 691 61 61

Ass. Esp. Contra Càncer -------- 93 414 25 25

Hospital Parc Taulí -------------- 93 723 10 10

Hospital General Catalunya ----- 902 533 333

Residència CIM Bellaterra ------ 93 000 14 01

Farmàcies

Farmàcia Caus (Bellaterra) ------ 93 691 46 55

La Farmàcia de l'Autònoma ----- 93 691 82 31

 

Música

El Musical -------------------------- 93 580 42 46

 

Esports

Club Bellaterra -------------------- 93 580 25 42

SAF (UAB) ------------------------- 93 581 19 34

Educació

Escola bressol Gespa UAB ------------ 93 581 19 74

La Llar d'en Pitus ---------------------- 93 594 00 71

CEIP Escola Bellaterra ---------------- 93 581 15 83

Escola Ramon Fuster ------------------ 93 586 41 06

Escola Waldorf-Steiner "El Ti·ler" --- 93 592 97 95

La Vall ----------------------------------- 93 580 37 37

IES Pere Calders------------------------ 93 580 14 77

Universitat Autònoma ----------------  93 581 10 00

 

Serveis

CASSA - Avaries aigua ------------ 902 290 280

Endesa ------------------------------ 800 760 706

Gas Natural ------------------------ 902 199 199

Repsol Butà ------------------------ 901 100 100

Correus UAB ----------------------- 93 581 14 06

Deixalleria Campus UAB --------- 93 581 33 97

Parròquia de la Santa Creu ----- 93 692 09 71

Associacions

Transport

Restaurants

EMD Bellaterra  Plaça Maragall 4, 08193 Bellaterra   Telèfon: 93 518 18 30   Correu-e: info@emdbellaterra.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i dijous de 16 a 18 hores