Empreses concessiònaries

Relació d'empreses que gestionen serveis públics a Bellaterra

Enllumenat públic 

 

Neteja viària 

 

Recollida escombraries Ajuntament 

 

Recollida escombraries EMD (ECOINTEL) www.ecointel.es

 

Manteniment espai públic 

 

Autobús urbà (MOVENTIS) www.moventis.es

 

Autobús interurbà (MOVENTIS) www.moventis.es

 

Tren (FGC) www.fgc.cat

 

Subministrament d'aigua (CASSA) www.aiguessabadell.cat

 

Subministrament d'aigua Turó de Sant Pau (AGBAR) www.aiguesdebarcelona.cat

 

Clavegueram 

 

Subministrament elèctric (ENDESA) www.endesaclientes.com

EMD Bellaterra  Plaça Maragall 4, 08193 Bellaterra   Telèfon: 93 518 18 30   Correu-e: info@emdbellaterra.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i dijous de 16 a 18 hores