Contractació

Relació de contractes

Licitacions en tràmit (cliqueu aquí)

 

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contratistes:

 

-Brigada: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

 

-Gabinet jurídic:

 

-Assessorament urbanístic:

 

-Servei de comunicació i gestió: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8