Comunicar una incidència 

Referent a:

* Ordenació del trànsit

* Promoció de la cultura i l'esport

* Manteniment d'espais i edificis públics

* Conservació del patrimoni

* Reserva d'espais públics

Referent a:

* Neteja viària

* Recollida d'escombraries

* Enllumenat públic

* Xarxa de clavegueram

* Poda d'arbres

* Urbanisme

* Medi ambient

* Policia Local

* Padró municipal

* Turisme

* Comerç

Instància EMD Bellaterra
Instància Ajuntament de Cerdanyola

EMD Bellaterra  Plaça Maragall 4, 08193 Bellaterra   Telèfon: 93 518 18 30   Correu-e: info@emdbellaterra.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i dijous de 16 a 18 hores