DISSENYA LA BANDERA DE BELLATERRA

TERMINI DE PRESENTACIÓ EXHAURIT

CONSULTEU LES PROPOSTES A

WWW.BELLATERRAPARTICIPA.CAT

Les propostes es poden enviar fins el 15 de desembre del 2016 a bandera@bellaterra.diba.cat

Podeu descarregar-vos aquests elements gràfics per fer la vostra proposta

Escut buit EMD Bellaterra
Esquirol sol EMD Bellaterra
Full de mostra bandera Bellaterra

El color corporatiu de l'EMD de Bellaterra, en els models de color CMYK i RBG, és el següent:

C: 86

M: 32 

Y:100 

K: 21

R: 37

B: 119

G: 43

Els criteris per al disseny de la bandera s’han d’ajustar al Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals a Catalunya.

 

Quasevol proposta que no compleixi els criteris descrits en aquest decret serà declarada invàlida.

 

El decret , es pot consultar en aquest enllaç: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/4914/07171155.pdf

 

Les principals especificitats del decret a tenir en compte són aquestes:

 

  • (Article 20) Els elements de l’escut i la bandera s’han de fonamentar en fets històrics, accidents geogràfics, característiques pròpies de l’ens local o en el seu nom. En qualsevol cas, s’han de respectar les normes de l’heràldica i de la vexil·lologia.

 

  • (Article 21.2) No es pot emprar la bandera de Catalunya com a fons de la bandera local [...].

 

  • (Article 34) La bandera ha de tenir forma rectangular amb una relació de dos d’alçada per tres d’amplada. Ha de ser senzilla i identificativa de l’ens local.

 

  • (Article 35.1) La bandera no ha d’incorporar mai l’escut, sinó els seus elements més representatius [...].

 

  • (Article 36.2) La bandera de les entitats municipals descentralitzades incorporarà com a element diferenciador un pal blanc al vol d’un gruix de 2/9 del llarg de la bandera.

EMD Bellaterra  Plaça Maragall 4, 08193 Bellaterra   Telèfon: 93 518 18 30   Correu-e: info@emdbellaterra.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i dijous de 16 a 18 hores