BV-1414 (Restaurant Marcs)

  • Ubicació: BV-1414 (Restaurant Marcs)
  • Actuació: Vorera
  • Observacions: Reparació de la vorera
  • Situació: Finalitzada
  • Mes: Novembre de 2021
Darrera actualització: 14.04.2022 | 09:27