Avgda. Bertomeu. 1

  • Ubicació: Avinguda Bertomeu, 1
  • Actuació: Voreres
  • Observacions: Reparar panots malmesos
  • Situació: Finalitzada
  • Mes: Febrer de 2022
Darrera actualització: 06.05.2022 | 10:47